Hulp bij PTSS

Psychische klachten door ingrijpende gebeurtenissen?

Wij zijn er voor je. 

Heb je psychische klachten na het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen? Het kan ook voor jou echt beter worden. Daar zijn wij van overtuigd. 

Mensen met PTSS

Het is heel normaal om van slag te zijn na het meemaken van een heftige ervaring. Klachten na een traumatische gebeurtenis gaan bij veel mensen geleidelijk over. Zij verwerken het trauma en pakken de draad weer op. Heb je het trauma niet goed verwerkt, dan blijven de klachten bestaan of krijg je (soms jaren) later ineens klachten. Klachten die bij een PTSS veel voorkomen zijn bijvoorbeeld je gespannen of prikkelbaar voelen, snel schrikken en continu alert zijn. Ook kun je je angstig, somber of onrustig voelen. Misschien vermijd je alles wat doet denken aan het trauma. 

Daarnaast kan je last hebben van herbelevingen, overdag (door herinneringen die zich opdringen) of ’s nachts (nachtmerries). Door deze klachten kan het moeilijk zijn om in het dagelijks leven goed te functioneren. Wij helpen je om deze traumatische gebeurtenissen te verwerken, zodat je klachten afnemen of verdwijnen, en om je draagkracht te vergroten.

Meer over PTSS

Eindelijk ben ik niet meer bang om te gaan slapen en word ik na een rustige nacht uitgerust wakker.

-

Familie & omgeving

Niet alleen voor jou heeft een posttraumatische stressstoornis grote gevolgen. Ook voor de familie en andere betrokkenen kan de PTSS een grote belasting zijn. Bovendien is steun uit de omgeving heel belangrijk om te herstellen van de psychische klachten. Daarom betrekken wij naastbetrokkenen bij de behandeling.

Meer voor familie en andere betrokkenen

Hulp bij PTSS

Wat jij nodig hebt om je weer goed te voelen

Door het meemaken van nare, ingrijpende gebeurtenissen kun je zo van slag raken dat je moeite hebt om deel te nemen aan het “gewone” leven. Dat is jammer, omdat er verschillende goede en effectieve behandelingen bestaan voor het verwerken van traumatische gebeurtenissen. 

Heeft eerdere hulpverlening niet of onvoldoende gewerkt? Met de aanpak van Curalma is de kans heel groot dat je klachten nu wel afnemen. Dat komt doordat wij verschillende bewezen effectieve behandelmethodes combineren met een programma gericht op leefstijlthema’s zoals voeding, bewegen en ontspannen. We stemmen de behandeling zorgvuldig af op wat jij nodig hebt. 

Meer over het behandelprogramma

Behandelprogramma

Intake

Ons behandelprogramma richt zich op cliënten van achttien jaar of ouder met PTSS. Tijdens een zorgvuldige intake kijken we of je in aanmerking komt voor de behandeling. Als we denken dat je meer gebaat bent bij een andere vorm van hulpverlening, dan geven we dat aan.

Meer over de intake