PTSS & familie/omgeving

Ben je partner, familie of een bekende van iemand met PTSS? Dat valt niet altijd mee en kan veel invloed op jouw leven hebben. Bij Curalma vinden we het belangrijk om de naasten te ondersteunen en bij de behandeling te betrekken.

Leven met iemand met PTSS

Steun voor en door de familie

Als iemand na ingrijpende gebeurtenissen een posttraumatische stressstoornis (PTSS) heeft, heeft dat ook op het leven van familie en naasten een grote impact. Ook als die gebeurtenissen al lang geleden hebben plaatsgevonden. Hij of zij kan bijvoorbeeld prikkelbaar zijn, verdrietig of schrikachtig. Er ontstaan gemakkelijk relatie-, opvoed- en geldproblemen. Onbegrip en verwijdering liggen op de loer. Soms lopen relaties vast en vallen gezinnen uiteen. Bij Curalma behandelen we niet alleen de cliënt met PTSS, maar bieden we ook informatie en advies aan de naasten.

Omgang

Informatie voor naasten

Hoe gaat het met jou, als naaste van iemand met PTSS? Hoe blijf je zelf overeind? Wat gebeurt er tijdens de behandeling bij Curalma en wat kan je verwachten? Tijdens de behandeling informeren we je over PTSS, de behandeling en ondersteuningsmogelijkheden, maar ook over wat PTSS voor de naasten betekent en hoe je hiermee om kan gaan. Per cliënt nodigen we één (vaste) persoon uit voor onze informatiesessies. Die sessies houden we op twee momenten, aansluitend op de brengmomenten. Daarnaast kun je ons natuurlijk altijd bellen of mailen als je vragen hebt. Verder is er twee weken na de opname een terugkomdag voor de cliënt en deze naastbetrokkene. Daarin kijken we samen terug: hoe is het gegaan? Wat is er veranderd? Is er nog verdere hulp nodig, voor de cliënt en/of voor het gezin, dan kunnen wij daarin adviseren. 

Gesprek vooraf aan de behandeling

Als het nodig is en de cliënt toestemming geeft, hebben we voordat de behandeling begint niet alleen een gesprek met de cliënt, maar ook met een van de naasten. Dat doen we om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de cliënt en zijn ‘steunsysteem’. Daarnaast gebruiken we dit gesprek om de naastbetrokkenen voor te bereiden op de komende veranderingen. 

Waarschijnlijk zie je er als naaste van iemand met PTSS erg naar uit dat zijn klachten afnemen en het leven weer wat normaler wordt. Toch kan het heel erg wennen zijn als iemand na de behandeling weer thuiskomt. Hij of zij reageert niet meer hetzelfde als 

Behandeling van PTSS

Tijdens de intensieve behandeling bij Curalma werken we aan het verwerken van de nare gebeurtenissen. Maar niet alleen daaraan. We werken ook aan het versterken van gezond functioneren. Denk daarbij aan omgaan met emoties, stress, spanning en problemen, maar ook aan iemands zelfbeeld (de manier waarop iemand over zichzelf denkt) en aan leefstijlthema’s zoals voeding, beweging en ontspanning. 

Na een behandeling bij Curalma is de kans heel groot dat jouw dierbare zich echt beter gaat voelen. Dat is heel fijn, maar als iemand ineens anders reageert op situaties, rustiger bijvoorbeeld, kan dat behoorlijk wennen zijn. Het helpt als je begrijpt wat er in de behandeling gebeurt en hoe je naaste met PTSS hiermee omgaat. Daarom betrekken we jou bij de behandeling. Bovendien is steun uit de omgeving vaak belangrijk. Want de intensieve behandeling waar je naaste voor heeft gekozen, is te vergelijken met topsport. Topsport met een prachtige beloning: beter functioneren!

Rol van omgeving

Steun uit de omgeving is heel belangrijk om te herstellen van de psychische klachten.

Als naastbetrokkene kun je in de behandeling een ondersteunend rol spelen. Natuurlijk ben je daartoe niet verplicht. Je wordt alleen bij de behandeling betrokken als zowel degene met PTSS als jijzelf daar toestemming voor geven.