PTSS behandeling

Intensieve aanpak, snel effect.

Heeft u complexe PTSS en wilt u dat het beter wordt?
Na verwijzing en diverse intakes volgt u bij Curalma een kortdurende, intensieve klinische behandeling in een prettige omgeving.
Ook na de behandeling ondersteunen we u en uw naasten nog enige tijd.
Hoe we dit doen, overleggen we altijd samen.

 

Als u na ontslag nazorg of een vervolgbehandeling nodig hebt bij een andere behandelaar, zorgen wij voor een goede overdracht. 

Intake en behandelplan

Voor een opname in onze kliniek is een verwijzing nodig van een huisarts, bedrijfsarts of andere arts.
LET OP: De intakeprocedure bestaat uit meerdere stappen die succesol moeten worden doorlopen. Dit vergt dus enige tijd!
Pas aan het eind van het proces wordt beslist of u in behandeling kunt komen bij Curalma.
U krijgt dus verschillende gesprekken met verschillende mensen. 
Dat zijn de GZ-psycholoog, de verpleegkundig specialist GGZ en eventueel psychiater. 

We maken een behandelplan waarin alle behandelafspraken die we met u maken op een rij staan.
Het behandelplan is klaar voor aanvang van de klinische opname.


Nadat wij de verwijzing hebben ontvangen, nemen we telefonisch contact met u op om een telefonische intake (1e stap) te plannen.
Na een succesvolle telefonische intake volgt een uitgebreider intakegesprek met een GZ-psycholoog, daarna de verpleegkundig specialist en eventueel de psychiater.

 

Opname in Elsendael

Uit onderzoek blijkt dat een korte intensieve klinische PTSS behandeling effectiever is dan langer durende poliklinische begeleiding.
Op onze locatie Elsendael volgt u daarom een intensief klinisch behandelprogramma van ’s ochtends 8.30 tot ‘s avonds 20.30 uur.


De behandeling begint steeds op maandag 12.30 uur en op vrijdagmiddag om 17.30 uur gaat u naar huis.
In de tweede behandelweek komt u weer op maandagmiddag terug. Op vrijdagmiddag in de tweede week gaat u met ontslag. 

 

Behandelprogramma

Het behandelprogramma bestaat uit verschillende therapieën, sommige individueel, andere in groepsverband.
Daarnaast besteden we aandacht aan omgaan met stress, spanning en problemen, zelfbeeld, voeding, beweging en ontspanning.
Ook directe naasten worden bij de behandeling betrokken. 

Twee weken na de opname is er een terugkomdag voor jou en een naastbetrokkene.
Daarin kijken we samen terug: hoe is het gegaan? Wat is er veranderd?
Is er nog verdere hulp nodig, voor u persoonlijk en/of voor uw omgeving? 

Nazorg

De behandeling is erop gericht om uw PTSS-klachten te laten verdwijnen of sterk te verminderen.

Bij complexe  PTSS zijn er vaak vervolgproblemen (zoals depressie, persoonlijkheidsstoornis e.d.).
Dit kan nazorg nodig maken en daarover denken we actief mee en zorgen we voor een goede overdracht.

Ook kunt u nog een aantal keren via e-health gebruik maken van de ondersteuning door professionals van Curalma.

Meer over nazorg