Nazorg

Nazorg en e-health

Nabehandeling bij complexe PTSS is vaak nodig. 
Dit betreft vaak de bijkomende problemen zoals depressie, persoonlijkheidsstoornis e.d..
We denken actief mee over goede nazorg en zorgen voor een overdracht.

Qua leefwijze zijn er vaak verbetermogelijkheden.
Na de opname kunt u via e-health nog een aantal keer gebruik maken van de professionals van Curalma. 

Terugkomdag

Twee weken na de opname is er een terugkomdag voor jou en een naastbetrokkene.
Daarin kijken we samen terug: hoe is het gegaan? Wat is er veranderd?
Is er nog verdere hulp nodig, voor u persoonlijk en/of voor uw omgeving?