Intake

Hoe beter we de oorzaken van je klachten opsporen en aanpakken, hoe groter de kans op herstel. Om een goed beeld te krijgen van wat er speelt, beginnen we met een zorgvuldige intakeprocedure. 

Verwijzing

Voor een opname in onze kliniek is een verwijzing nodig van een huisarts, bedrijfsarts of andere arts. Nadat wij de verwijzing hebben ontvangen, neemt een verpleegkundige van Curalma telefonisch contact met je op voor een korte screening. Hierna word je uitgenodigd voor een intake op locatie met een GZ-psycholoog. 

Intake

De intake bestaat uit twee gesprekken. In het eerste gesprek komen je klachten, je voorgeschiedenis en je verwachtingen aan de orde en probeert de psycholoog een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van je fysieke, sociale en mentale staat. Als het nodig is, zal de psycholoog je ook vragen naar gegevens over eventuele eerdere behandelingen. Daarnaast krijg je in dit eerste gesprek uitleg over trauma en over de behandeling. Na het gesprek krijg je ‘huiswerk’ mee voor het tweede gesprek. Als het nodig is, vindt er aanvullend een gesprek plaats met onze psychiater. 

Blijkt uit het eerste gesprek dat je in aanmerking komt voor ons behandelprogramma? Dan bepalen we in het tweede gesprek samen de volgorde waarin we aan je doelen werken. Ook krijg je informatie over de datum van opname.

Behandelplan

De behandeling is erop gericht om je PTSS-klachten te laten afnemen of zelfs verdwijnen, zodat het dagelijks leven makkelijker voor je wordt. Vooraf aan de behandeling maken we een persoonlijk behandelplan. Daarin leggen we vast welke doelen we met jouw behandeling willen behalen en wat daarvoor nodig is. Voor de een gaat het vooral om verwerken van de nare gebeurtenissen en beter leren omgaan met stress en problemen, voor de ander om meer controle over sterke emoties, een positiever zelfbeeld of een gezondere leefstijl. 

Meer over de behandeling