Verwijzers

Duurzaam beter functioneren in het dagelijks leven.

Het kan echt.

Curalma is een centrum voor klinische behandeling van volwassenen met PTSS. Wordt je cliënt in zijn dagelijks functioneren belemmerd door psychische klachten zoals een depressie, prikkelbaarheid, slapeloosheid en herbelevingen?

Volwassenen

Wat kan Curalma voor uw patiënten betekenen?

Tijdens een intensieve klinische opname in een prettige en veilige omgeving bieden wij onze cliënten een bewezen effectief multidisciplinair behandelprogramma. Dat doen wij vanuit een holistische visie, waarin we niet alleen naar de klachten kijken maar naar de gehele mens (lichamelijk, psychisch en sociaal/emotioneel).

Wij behandelen ook cliënten met PTSS bij wie eerdere hulpverlening onvoldoende effectief bleek te zijn.

Intake en diagnostiek

Heb je het vermoeden dat de psychische klachten van je cliënt samenhangen met het meemaken van een of meerdere ingrijpende gebeurtenissen? In een uitgebreide intake gaat onze GZ-psycholoog na of er inderdaad sprake is van PTSS en geeft zij een passend behandeladvies. 

Doel en resultaten

De behandeling is erop gericht om de PTSS-klachten te verminderen of te doen verdwijnen, waardoor de cliënt beter functioneert in zijn dagelijks leven. In het behandelplan dat we vooraf opstellen, formuleren we de persoonlijke behandeldoelen. Die lopen uiteen van verwerken van de nare gebeurtenissen tot het aanleren of verbeteren van copingstrategieën, controle over de emotieregulatie, het opbouwen van draagkracht waardoor vermijden van het trauma niet meer nodig is, een positiever zelfbeeld, meer bewegen en gezondere voeding.

Behandelprogramma

Uit onderzoek is gebleken dat bij PTSS door meervoudige of complexe traumata een korte intensieve klinische opname effectiever is dan langer durende ambulante begeleiding. Daarom volgen cliënten bij ons een intensief klinisch programma van twee werkweken (in het tussenliggende weekend is de cliënt thuis). De behandeling bestaat uit een combinatie van de evidence-based therapieën PMT, EMDR, Exposure, Sensorimotor psychotherapie en Vaktherapie. Met het oog op verduurzaming van het behandeleffect bieden we daarnaast aandacht aan leefstijl-aspecten zoals voeding, beweging en ontspanning. Uiteraard maakt ook een psychiater deel uit van het behandelteam. 

Ook het steunsysteem wordt bij de behandeling betrokken, zowel voor, tijdens als na de opname.

Nazorg

Na de opname kunnen cliënten via e-health nog een aantal keren ondersteuning krijgen van de professionals van Curalma. Dat kan op het gebied van traumabehandeling, emotieregulatie, zelfbeeld en leefstijl zijn. Ook organiseren we twee weken na de opname een terugkomdag voor zowel cliënten als naastbetrokkenen. Is er nog meer zorg nodig, dan denken wij mee en geven wij daarover advies. 

Verwijzen naar Curalma

Aanmelden van cliënten is binnenkort mogelijk via Zorgdomein.

Voor de tussenliggende periode kan je de verwijzing sturen naar ons bezoekadres.

 

We vragen je vriendelijk om op het verwijsformulier aan te geven waarom je denkt aan een PTSS, en daarnaast de volgende gegevens te vermelden:

Curalma locatie Elsendael

clientenservice@curalmaelsendael.nl

AGB code: 2222 1172